ΜFytros Methodos

Αρχική κατάσταση
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποία ξεκινήσαμε
Μελέτη 3D
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη – πρόταση που έγινε για την πραγματοποίηση των εργασιών.
Εργασίες
Εδώ φαίνονται φωτογραφίες από την πορεία των εργασιών.
Τελική κατάσταση
Εμφανίζονται φωτογραφίες από το αποτέλεσμα των εργασιών μας.

Μελέτες 3D

Εδώ μπορείτε να δείτε δείγματα των εργασιών μας.

VIEW ALL PROJECTS